Ран проводить конкурс на здобуття премії 2021 року за кращі роботи з популяризації науки

16

з 25 серпня 2021 року ран проводить конкурс на здобуття премії 2021 року за кращі роботи з популяризації науки. Заявки приймаються за трьома наступними номінаціями:

  • «краща науково-популярна книга про екологію, охорону навколишнього середовища та збереження біорізноманіття»;
  • «кращий авторський курс, спрямований на популяризацію науки в школі»;
  • «кращий проект підтримки громадянської науки (citizen science)».

На конкурс у номінації ” краща науково-популярна книга про екологію, охорону навколишнього середовища та збереження біорізноманіття» можуть бути представлені науково-популярні книги, опубліковані в 2019-2021 роках і присвячені екології, охороні навколишнього середовища та збереженню біорізноманіття.

На конкурс в номінації ” кращий авторський курс, спрямований на популяризацію науки в школі» можуть бути представлені високопрофесійні курси для школярів (реалізовані в рамках навчального плану, плану позаурочної діяльності або програм додаткової освіти) з будь-яких областей наукових знань, створені не на замовлення міністерства освіти, інших профільних міністерств або державних організацій. В рамках цієї номінації будуть оцінюватися програми авторських курсів (включаючи пояснювальну записку про цілі і завдання курсу, особливості його реалізації, зміст курсу і тематичне планування; додаткові матеріали до курсу можуть бути представлені в додатку до програми).

На конкурс у номінації ” кращий проект підтримки громадянської науки (citizen science)» можуть бути представлені науково-популярні проекти 2019-2021 років, спрямовані на розвиток співпраці між науково-освітніми організаціями та суспільством, на неформальне і продуктивне залучення груп або одиничних представників різних верств суспільства (у тому числі школярів і студентів молодших курсів) до наукових досліджень.

право висування кандидатів на здобуття премії надається:

‒ академікам ран, членам-кореспондентам ран і професорам ран;

‒ лауреатам премії ран за кращі роботи з популяризації науки;

‒ лауреатам золотої медалі ран за видатні досягнення в галузі пропаганди наукових знань;

‒ науковим та науково-технічним товариствам;

‒ вченим, науковим, науково-методичним, науково-технічним радам наукових установ і освітніх організацій вищої освіти незалежно від їх відомчої належності;

– засобам масової інформації, що спеціалізуються в галузі науки і освіти;

‒ видавництвам.

Заявка на здобуття премії повинна бути написана російською мовою і включати:

– лист про висунення здобувача (їй) у довільній формі;

– назва номінації, за якою висувається робота;

– повна назва роботи;

– коротку анотацію роботи (не більше 5000 знаків з пробілами);

– коротку інформацію про видавництво, змі або інтернет-ресурс, на якому розміщена робота;

– електронну версію роботи або посилання на інтернет-ресурс, на якому розміщена робота;

– відомості про провідних авторів висунутою на конкурс роботи (для кожного співавтора, але не більше 5 осіб у заявці):

– прізвище, ім’я, по батькові автора;

– місце роботи та займана посада;

– науковий ступінь і вчене звання автора (при наявності);

– контактна інформація (адреса, телефон і адресу електронної пошти);

– згода автора на обробку його (її) персональних даних та на участь у конкурсі ран (див. Бланк згоди).

Увага! заявки на участь у конкурсі повинні бути представлені в електронному вигляді в текстовому форматі (word та ін.), додатково можна також представити електронну копію в pdf-форматі. Надсилайте заявки до комісії ран з популяризації науки за адресою [email protected] не пізніше 11 жовтня 2021 року. Друкована версія заявки повинна бути направлена в російську академію наук не пізніше 11 жовтня 2021 року (за поштовим штемпелем відправки) за адресою: 119991, москва, ленінський пр., 14, вченому секретарю комісії ран з популяризації науки н. В.дьоміної.