Золото – за успіхи в тваринництві

12

Золоту медаль імені м.ф. Іванова 2021 року президія ран присудила академіку володимиру трухачову за цикл робіт «розробка інноваційної технології годівлі та вдосконалення племінних ресурсів сільськогосподарських тварин».

Володимир іванович зробив істотний внесок у розвиток області виведення нових порід і типів овець і м’ясної худоби, годівлі сільськогосподарських тварин і застосування цифрових технологій для оцінки природних кормових ресурсів в умовах північного кавказу. Ним розроблена науково-обґрунтована система годівлі молочної худоби та тонкорунних овець, в основу якої покладено використання екологічно чистих консервантів при заготівлі грубих кормів, нових технічних засобів при їх згодовуванні, оцінки кормомісткості пасовищ дистанційними методами аерокосмічного моніторингу, що забезпечує підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції в 1,2-1,3 рази. Науково обгрунтовані і розроблені нові прийоми вдосконалення продуктивних якостей тонкорунних порід північного кавказу і західного сибіру на основі селекційно-генетичних і молекулярних методів.

Під керівництвом трухачова створені сучасні інноваційно-аналітичні, науково-дослідні центри: «корми і годівля сільськогосподарських тварин», «науково-діагностичний і лікувальний ветеринарний центр» дозволяють здійснювати підготовку і перепідготовку висококваліфікованих фахівців зооветеринарного профілю, а також всебічне науково-технологічний супровід тваринництва в багатьох регіонах росії.